Velkommen til Helena Mosskov Starcke hjemmeside

Stem på mig til kommunalvalget i Brønderslev Kommune – jeg står som nr. 3 på SF’s liste.

Alle børn skal have den bedste start

130 børn og unge er anbragt udenfor hjemmet i Brønderslev kommune. En stigning på 52 % fra 2007. Det er social nød, der sætter spor langt ind sjælen for de børn. Forebyggelse er så vigtig. Vi skal støtte de børn til et godt familieliv.

Flere penge til daginstitutioner skal bruges på flere pædagoger. Tidlige ressourcer gavner børns udvikling på længere sigt. Tid til det enkelte barn og kompetent pædagogisk personale er så vigtig.

Den igangværende folkeskolereform er et vigtigt skridt på vejen til at nytænke – men lærerne skal i højere grad være en del af processen og klædes på til omstillingen. Målet er, at med mere bevægelse og kreativ læring, vil elevernes kompetencer blive styrket, så mange flere kan få en uddannelse.

 

Jeg vil støtte de sårbare grupper

Vi skal støtte og styrke kompetencerne hos de svageste grupper med omsorg, læring og nærvær – og give alle mulighed for en værdig plads i samfundet. Alle unge skal have mulighed for at få en uddannelse. Det skal ikke udelukkende baseres på boglige uddannelser, hvor der er ikke plads til børn med særlige behov.

Alle unge mellem 15 og 29 år, der er i forbindelse med kommunen, bliver fra 1. januar samlet i en enhed. Ungeenheden skal give de unge et koordineret tilbud. De unge skal motiveres så flere af vores unge kommer i gang med og gennemfører en uddannelse eller får en plads på arbejdsmarkedet.

Nogle mennesker er i perioder af deres liv i en sårbar situation. Vi respekterer de mennesker og har stor fokus på, at der alle steder er mulighed for udvikling. SF gør meget ud af, at lytte til de grupper. Vi vil dialogen og bringe budskaberne med ind i den kommunale forvaltning.

 

Jeg vil stoppe social dumping

Når kommunen bygger et plejehjem eller en børnehave skal medarbejderne have en ordentlig løn. Kommunens opgaver skal så vidt muligt udliciteres i fagentrepriser, så den lokale håndværksmester også kan byde på opgaven. Vi skal vælge de virksomheder, som også vil ansætte lærlinge, oprette praktikpladser og tage et socialt ansvar.

Vi ville aldrig tolerere at vores unge starter i gymnasiet på 1.g og 2. g. Men får at vide de ikke kan komme i 3. g. Hvorfor skal vi så acceptere at unge starter en uddannelse til håndværker eller gartner og ikke kan få en læreplads eller praktikplads. Det er spild af ressourcer.

Respekt for borgere og medarbejdere

Mennesker, der kommer i forbindelse med kommunen skal føle sig mødt, respekteret og forstået. Derfor vil vi arbejde for at vi har det rette personale med de rigtige kompetencer, der kan klare myndighedsopgaverne uden at miste respekten for borgeren.

Vi har behov for et arbejdsmarkedssystem, hvor man tager afsæt i den enkeltes sociale og faglige kompetencer. Individuel vurdering af behov for kurser eller uddannelse. Alle skal behandles med respekt og kunne deltage på kurser, som styrker deres kompetencer og hjælper dem i arbejde igen.

Uanset om de er ledige, sygemeldte, førtidspensionister eller fleksjobbere, så skal de møde empati, respekt og ligeværd. Nyttejob må gerne have et indhold, så det har værdi for samfundet og for de ledige, når de skal søge arbejde.

SF på YouTube


 

Find mig på FacebookOpret dit badge

 

Udviklet af Revol8